Predmet faktúry: polygrafické spracovanie publikácie Slovenské voľby 1946
formát A5, väzba V8, 132 strán, 1+

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 118 b.pdf ]