Predmet faktúry: polygrafické spracovanie publikácie Ľubomír Faltan: Vidiecke spoločenstvo na Slovensku
formát A5. väzba V8, 132 strán, 4+4

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 116 b.pdf ]