Predmet objednávky: Polygrafické spracovanie publikácie Peter Gajdoš, Katarína Moravanská:
Sociálna marginalita území na Slovensku

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 103 b.pdf ]