Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č.6/2018

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 98 b.pdf ]