Predmet faktúry _ refundácia nákladov na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 95 b.pdf ]
Fakt-2018 96 b.pdf ]