Predmet faktúry : Refakturácia - LIFTSTAV-servis výťahov 3.q.2018, SÚZ zeleň 5-7/18 doúčtovanie

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 87 b.pdf ]