Predmet objednávky / Order subject:
jednorazový export databazy podlá zadania

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 93 b.pdf ]