Predmet objednávky:
Harmonizácia integrovaného dátového súboru EVS na spoločné štandardy pre účely komparácie dát
zo štyroch vín výskumu

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 76 b.pdf ]