Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 6/2018, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 72 b.pdf ]