Predmet objednávky:
Príprava dátových súborov z modulov komparatívneho výskumu ISSP na účely porovnávacej analýzy
časových radov

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 71 b.pdf ]