Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu SOCIOLÓGIA č. 5/2018

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 81 b.pdf ]