Predmetom objednávky sú obedy pre vystupujúcich a hostí počas medzinárodnej konferencie

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 53menu-B.pdf ]