predmetom objednávky je zabezpečenie priestorov a raut pre účastníkov medzinárodnej konferencie

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 54 b.pdf ]