Predmet objednávky:
Zabezpečenie priestorov na Medzinárodnú konferenciu pod názvom:
Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt , konanej 4.-.5.10. 2018,
techniky a občerstvenie,

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 48 b.pdf ]