Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 4/2018, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 43 b.pdf ]