Predmet objednávky:
Občerstvenie na konferenciu Sociologického ústavu (APVV –Hodyse) konanú dňa 21. 6. 2018 v Aule SAV na Patrónke

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 42 b.pdf ]