Predmet faktúry: refundácia nákladov na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 54 b.pdf ]