Predmet faktúry: Spracovanie, archivácia a integrácia slovenských dát z výskumu EVS 2017 do medzinárodného datového súboru

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 39 b.pdf ]