Predmet faktúry: polygrafické spracovanie časopisu Sociológia č. 1 a 2/2018

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 41 b.pdf ]