Predmet faktúry: refundáciu nákladov za prevádzku (pošta EE, OLO, BVS...)

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 40 b.pdf ]