Predmet: Faktúra podľa priloženého zoznamu transakcií
Diners Club - suma: 72,40 € (letenka)

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 37 b.pdf ]