Predmet: realizáciu omnibusového výskumu na
základe objednávky č. 20/2018 „Výskum historického vedomia
populácie SR“ v rámci projektu APVV - 15 - 0653.

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 33 b.pdf ]