Predmet objednávky: prostredníctvom medzinárodnej medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej
služby výpožičku publikácie
Crane Brinton: The Anatomy of Revolution. New York, 1965. ISBN 978-0415926690

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 37 b.pdf ]