Predmet objednávky:
Občerstvenie na konferenciu SSS pri SAV a Sociologického ústavu (APW-Hodyse) v dňoch

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 37 b.pdf ]