Predmet faktúry: Ubytovanie, strava, občerstvene a prenájom dataprojektoru

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 30 b.pdf ]