Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 2/2018, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 26 b.pdf ]