Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018