Predmet: realizáciu terénneho výskumu na základe objednávky č. 4/2017 Výskum nákupného správania.

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 13 b.pdf ]