Predmet: prepis audionahrávok v rozsahu v 94 normostrán
/ suma za 1 NS prepisu 1,50 €/

Zoznam priložených súborov:
Fakt-2018 6 b.pdf ]