Predmet objednávky: Spracovanie, archivácia a integrácia slovenských dát z výskumu EVS 2017 do medzinárodného
dátového súboru.
ORDER DETAILS:
Slovak EVS 2017 survey data processing and archiving, integration of the dataset EVS 2017:
Slovakia into large-scale, cross-national dataset.

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 12 b.pdf ]