Predmet objednávky: slúchadlá HvperX Cloud Gaming Headset strieborné

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 8 b.pdf ]