Predmet objednávky:
ikebana z živých kvetov so stuhou a s doručením ma miesto pohrebu -úmrtie doc. PhDr. Jána Pašiaka, PhD.

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 5 b.pdf ]
OBJEDNAVKA 6 b.pdf ]