Predmet objednávky:
Realizácia terénneho výskumu na výberovej vzorke respondentov, ktorí reprezentujú
populáciu SR -Výskum nákupného správania

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 4 b.pdf ]