Predmet objednávky:
publikácia ISBN 9781405185479 Stanilov: Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 3 b.pdf ]