Predmet objednávky:
Prepis 2x nahrávok rozhovorov so sociológom Ľ. Sivákom, spolu v rozsahu asi 3,5 hodiny. Predpokladaný
rozsah 95 normostrán textu. Cena za 1 NS prepisu 1,5 eura. Predpokladaná cena spolu asi 145Eur.
Termín spracovania: január 2018.

Zoznam priložených súborov:
OBJEDNAVKA 2 b.pdf ]