Realizácia reprezentatívneho prieskumu "European
Values Study 2017) na vzorke N = 1435 respondentov

Zoznam priložených súborov:
fakt 129-2017 b.pdf ]