Predmet objednávky:
A. Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 6/2017,250 kusov 660,- €
B. Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 1/2018,250 kusov 500,- €

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 72 b.pdf ]