Objednávka na: Oprava stolového počítača - výmena SSD disku

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 71 b.pdf ]