Objednávka na: Vydanie monografie o postsocialistickej transformácii poľnohospodárskych družstiev
autorka Jana Lindbloom [Sociologický ústav SAV) z rukopisu

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 70 b.pdf ]