Objednávka na publikácie:
ISBN 978-1-4724-7333 Avramidis, K. Graffiti and Street Art 1
ISBN 987-1-138-83991-5 Tsilimpounidi, Sociology of Crisis : Visualising urban austerity 1

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 66 b.pdf ]