Predmet objednávky:
Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 5/2017, 250 kusov

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 57 b.pdf ]