preklad sociologického textu o vzťahoch štátu a cirkvi zo slovenského do anglického jazyka.
Cena 15 eur za normostranu, rozsah prekladu 15 normostrán.
Termín realizácie prekladu: najneskôr do 10. 6. 2017

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 39 b.pdf ]