Objednávka na prenájom MKC na deň 16.5. 2017 od 16-19.00 hod. vrátane dataprojektoru a kávy

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 26 b.pdf ]