Kniha: Katuninec - Niekoľko pohľadov na kresťanskú
sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 12 b.pdf ]