Objednávka publikácie: ISBN 978-80-2461-865-4 Nekola Současné metodologické otázky verejné politiky

Zoznam priložených súborov:
Obj-2017 18 b.pdf ]