Preklad recenzie (Marcela Gbúrová - Daniel Dobiaš: Idea liberalizmu v európskom
a slovenskom politickom myslení) v rozsahu 7,3 normostrán pre časopis Sociológia 6-2016

Zoznam priložených súborov:
OBJ 57-2016 b.pdf ]