Zmluva medzi Sociologickým ústavom SAV a Ústavom etnológie SAV - prevedenie finančných prostriedkov v rámci grantu VEGA č. 2/0115/11

Zoznam priložených súborov:
Zmluva 2011 SU-EtU SAV.pdf ]