Predmetom zmluvy je spolupráca medzi vydavateľom a vydavateľstvom pri vydávaní a distribúcii periodika - Sociologia

Zoznam priložených súborov:
SAP 30-2011.pdf ]