Realizácia dvoch CATI prieskumov v rámci výskumného projektu

Zoznam priložených súborov:
Zmluva 1-2012-ZD.pdf ]