Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

11.06.2020>>Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Ako by mal pokračovať život po karanténe?
(tlačová správa)
02.06.2020>>Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Unavení z izolácie?
(tlačová správa)
29.05.2020>>Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: O návrate detí do škôl viac uvažujú rodičia s vyšším vzdelaním
(tlačová správa)
30.04.2020>>Druhá vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Zdravotníctvu veríme, o očkovaní nie sme presvedčení
(tlačová správa)
27.04.2020>>Druhá vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Obavy z koronavírusu sú po mesiaci nižšie
(tlačová správa)
04.04.2020>>Pracovné príležitosti v Sociologickom ústave SAV v roku 2020
(obsadzujeme miesto vedeckého pracovníka a projektovú pozíciu (post)doktoranda v projekte APVV)
27.03.2020>>Prvé výsledky výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“
(tlačová správa)
05.03.2020>>PhD study: Topics offered for academic year 2020/21
(up to three full time PhD positions in academic year 2020/21)
04.03.2020>>Prebieha výskum zameraný na percepciu prezentácie falošných vedeckých zistení v médiách a na sociálnych sieťach
(informácia o medzinárodnom výskume)
27.02.2020>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2020 / 21
(aj v akademickom roku 2020 / 21 nové miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH
31.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy
21.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum ISSP Slovensko 2018
21.02.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum historického vedomia populácie SR
11.01.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum nákupného správania
01.08.2017>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum European Values Study 2017
27.10.2016>>Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výskum opatrovateliek seniorov v Rakúsku

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava