Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

27.01.2021>> O „vyťažených živiteľoch“ a „nedostupných babičkách“: Deľba práce pri platených prácach v domácnosti a starostlivosti o deti
(ústavný seminár)
18.01.2021>>Zomrel PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.
V pondelok 18. januára náhle zomrel PhDr. Ľudovít Turčan, CSc. (1938)
12.01.2021>>K výsledkom medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP Sociálne nerovnosti
(tlačová konferencia)
04.01.2021>>Miera obáv z pandémie bola v decembri rovnaká ako v čase celoplošného testovania. Opatrnosť však klesla.
(tlačová správa)
22.12.2020>>Pour Féliciter 2021
21.12.2020>>Ľudia plánujú obmedziť stretávanie sa počas Vianoc
(tlačová správa)
17.12.2020>>Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
(ústavný seminár)
15.12.2020>>Vybrali by sme si skôr lockdown než povinné celoplošné testovanie
(tlačová správa)
15.12.2020>>Politika a demokracia v čase koronakrízy
(tlačová správa)
11.12.2020>>Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku
(tlačová správa)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH
31.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy
21.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum ISSP Slovensko 2018
21.02.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum historického vedomia populácie SR
11.01.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum nákupného správania

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava