Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

19.05.2021>>Living with Clutter: everyday moralities, relationships and the power of things
(ústavný seminár)
20.04.2021>>Ľudia a spoločnosť v čase pandémie / People and Society in Times of the Pandemic
(Program konferencie, link na video záznam)
14.04.2021>>The Global Smartphone
(ústavný seminár)
10.04.2021>>Pracovné príležitosti v Sociologickom ústave SAV v roku 2021
(obsadzujeme miesto vedeckej pracovníčky / vedeckého pracovníka)
08.04.2021>>Aj na konci marca ľudia na Slovensku výrazne obmedzili kontakty. Miera obmedzenia kontaktov je na Slovensku vyššia ako v Českej republike.
(tlačová správa)
06.04.2021>>Zaočkovať sa chce dať najviac ľudí od apríla 2020. Dve tretiny respondentov súhlasí s používaním vakcíny Sputnik V až po jej schválení úradmi
(tlačová správa)
31.03.2021>>Väčšina z nás už má bezprostrednú skúsenosť s ochorením COVID 19. Sedem percent ľudí pozná blízkeho človeka, ktorý na koronavírus zomrel.
(tlačová správa)
06.03.2021>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2021 / 22
(aj v akademickom roku 2021 / 22 nové miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
03.03.2021>>Mezi resentimentem a bojem: ochrana oznamovatelů protispolečenské činnosti jako nástroj vymahatelnosti pracovního práva
(ústavný seminár)
24.02.2021>>Spätný pohľad na voľby 2020: Sprievodca základnými výsledkami povolebného výskumu CSES, modul 5
(ústavný seminár)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

08.03.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022
14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH
31.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy
21.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum ISSP Slovensko 2018
21.02.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum historického vedomia populácie SR

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava