Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV, v. v. i. sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

08.06.2022>>Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit
(ústavný seminár)
25.05.2022>>Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii
(ústavný seminár)
03.05.2022>>From compromise to complicity: Managing the crisis of rule of law at the Council of Europe
(ústavný seminár)
02.05.2022>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2022 / 23
(doktorandské štúdium sociológie v akademickom roku 2022 / 23)
21.04.2022>>Vojna na Ukrajine posunula Slovákov geopoliticky na Západ. Dve tretiny respondentov pokladajú Rusko za nebezpečnú krajinu.
(tlačová správa)
21.04.2022>>Gambling Away Fraud: Tax and Speculative Governance in Slovakia
(ústavný seminár)
14.04.2022>>Ochota pomôcť Ukrajine neklesá. Menej pomôcť chcú tí, čo za inváziu Ruska vinia USA a NATO
(tlačová správa)
13.04.2022>>Na Slovensku rastú najmä obavy z ekonomických dôsledkov vojny. Iba tretina Slovákov by bola ochotná bojovať za svoju krajinu.
(tlačová správa)
30.03.2022>>Morálne ozdravenie a súdržnosť spoločnosti v novoročných príhovoroch českých a slovenských prezidentov
(ústavný seminár)
17.03.2022>>Obavy z pandémie vystriedal strach z vojny a rastúcich cien. Viac ako štvrtina respondentov viac dôveruje informáciám o svete a politike od príbuzných a známych ako informáciám z médií.
(tlačová správa)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

07.04.2022>>Výzva na predkladanie ponúk - ISSP Slovensko 2022
26.10.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2023
01.07.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Pracovné kariéry zamestnancov priemyslu
08.03.2021>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022
14.10.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Brain drain 2020
17.09.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Reprezentatívny kvantitatívny výskum „Covid-19 a hodnoty“
23.04.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020 - Pozor: Verejné obstarávanie bolo zrušené
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava