Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP, Výskum európskych hodnôt (EVS) a poskytuje doktorandské štúdium sociológie.

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

22.01.2020>>Možnosť nominovať práce na ceny Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV
(štatút cien)
21.01.2020>>Čtenářská gramotnost a úspěšnost ve škole: podmíněnost kulturními zdroji v rodině, možnosti měření jazykových a kognitivních dovedností dětí na počátku 1. stupne základní školy
(ústavný seminár)
15.12.2019>>Pracovné a študijné príležitosti na Sociologickom ústave SAV v roku 2020
(obsadzujeme miesto vedeckého pracovníka, projektovú pozíciu (post)doktoranda v projekte APVV a hľadáme šikovných doktorandov)
21.11.2019>>Podoby slobody - 9. slovenské a české sociologické dni
(správa z konferencie)
30.10.2019>>Nežná revolúcia a ponovembrový vývoj očami občanov SR a ČR
(Tlačová správa a prezentácia pri príležitosti výročia Novembra 1989)
25.09.2019>>Stanovisko Sociologického ústavu SAV k návrhom na predĺženie predvolebného moratória na zverejňovanie výskumov volebných preferencií
25.09.2019>>Youtuberství a soukromí: konstrukce, destrukce, reparace
(prednáška)
15.05.2019>>40 rokov teoretických hľadaní: k hodnoteniu diela Juraja Schenka
(teoretický seminár)
17.04.2019>>Vysokoškolské štúdium v zahraničí a medzigeneračná sociálna mobilita: Spojenci či nepriatelia?
(ústavný seminár)
22.03.2019>>Muži a ženy na riadiacich pozíciách: Názory spoločnosti na schopnosti mužov a žien vykonávať politické a riadiace funkcie
(Tlačová správa pri príležitosti 2. kola prezidentských volieb)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

11.02.2020>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum CSES a ISSP Slovensko 2020
16.10.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu „Spoločenská dôvera na Slovensku“
13.08.2019>>Výzva na predkladanie ponúk - Omnibusový výskum NOVEMBER 1989 PO 30 ROKOCH
31.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Výskum suburbanizácie v zázemí Bratislavy
21.08.2018>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum ISSP Slovensko 2018
21.02.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum historického vedomia populácie SR
11.01.2018>>Výzva na prekladanie ponúk- Výskum nákupného správania
01.08.2017>>Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum European Values Study 2017
27.10.2016>>Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výskum opatrovateliek seniorov v Rakúsku
16.09.2016>>Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zber dát

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava